Monday, 25 January 2010

Bacaan Tasmiyyah Bagi Sembelihan Yang Banyak

Dr. Sulaiman al-Asyqar didalam kertas kerjanya bertajuk al-Zabaih Fi Ma Al-Tharqu al Syarr'iyyah Fi al-Najazi al-Zakati berpendapat bahawa mencukupi bacaan tasmiyyah skali pada permulaan sembelihan.Beliau juga membawa fatwa dari kerajaan Kuwait yang beliau merupakan salah seorang anggota Majlis fatwa Berkenaan:

 "Sesengguhnya sembelihan didalam jumlah yang besar daripada ayam dan itik adalah mencukupi dengan membaca Tasmiyyah sekali sahaja ketika permulaan, sekiranya sembelihan tersebut dibuat secara berterusan tanpa henti.Sekiranya berhenti, dengan apa sebab sekalipun, maka penyembelih perlu membaca tasmiyyah semula bagi baki sembelihan seterusnya"

1 comment:

Rahmat said...

Bagaimana ya bacaan ketika menyembelih ternak?