Friday, 11 December 2009

Proses Penyembelihan Halal

Penyembelihan haiwan hendaklah dilakukan dengan mengambilkira kebajikan haiwan berdasarkan hukum Syarak.Syarat-syarat berikut juga hendaklah dipatuhi :

a) Penyembelihan hendaklah dilakukan hanya oleh seorang Islam yang waras, baligh dan mengamalkan ajaran Islam, mempunyai pemahaman dan pengetahuan mengenai peraturan dan syarat asas berkaitan penyembelihan haiwan dalam Islamb) Penyembelih hendaklah mempunyai penyembelihan halal yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa bertauliah.